Zaloguj
27 styczeń 2020
Nocelgi - Warszawa, Ząbki
Noclegi pod Warszawą

Andrzej Potęga "Pierwiastek"
polski gitarzysta basowy

HYDRAULIK
Usługi hydrauliczne. Pogotowie hydrauliczne 24H. Hydraulik. Ząbki, Warszawa.
www.hydraulikzabki.pl

Aktualności2019-06-25
500+ od lipca 2019r.


Od lipca 2019 r. zmieniają się warunki ustalania prawa do świadczenia wychowawczego.

Od 1 lipca 2019 r. programem "Rodzina 500+" objęte zostaną wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia bez względu na wysokość dochodu rodziny.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. przez bankowość elektroniczną, portal Empatia lub portal PUE ZUS) a od 1 sierpnia 2019 r. dodatkowo osobiście w OPS w Ząbkach lub listownie pocztą.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na 1 dziecko rodzic dziecka, który nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., to zapewnia mu wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od lipca. Wnioski złożone po 30 września 2019 r. zapewniają wypłatę świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.
W przypadku świadczeniobiorców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r. składają również od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek wspólny na wszystkie dzieci (również na to pierwsze dziecko), nie ma konieczności składania odrębnych wniosków na uprawnione dzieci.
Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawca otrzyma na adres mailowy wskazany we wniosku. W przypadku braku tego adresu wnioskodawca taką informację będzie mógł odebrać na miejscu w OPS w Ząbkach.
W przypadku urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka po 30 czerwca 2019 r. wnioskodawca będzie miał 3 miesiące licząc odpowiednio od dnia urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego aby móc otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka.
 
W przypadku wniosków złożonych w okresie:
- od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 
- od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 
- od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
- od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia, z wyrównaniem jedynie od listopada, do dnia 31 stycznia 2020  r.
 
- od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach
ul. Wojska Polskiego 1
05-091 Ząbki

tel. 22 510 98 03 do 22

(budynek naprzeciwko Urzędu Miasta)

 

GODZINY PRACY:
poniedziałek 10-18
wtorek 8-16
środa 8-16
czwartek 8-16
piątek 7-15
 

 


Pozostałe wpisy


Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej wiem, zamknij