Zaloguj
12 sierpnia 2020

Aktualności2019-08-20
Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach prowadzi
nabór kandydatów na stanowisko Aplikant.

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Aplikant (w charakterze strażnik miejski), w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ilość wolnych stanowisk - 2.

Wymagania niezbędne:

·obywatelstwo polskie

·ukończone 21 lat

·korzystanie z pełni praw publicznych·wykształcenie co najmniej średnie

·nienaganna opinia

·sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

·strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

·ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej w Ząbkach,

wiedza o społeczeństwie, Ząbkach (w tym znajomość topografii),

·ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonegoszkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakciezatrudnienia]

·aktywność sportowa

·bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

·prawo jazdy kat. B

·uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanym

 

Więcej na .strazmiejska-zabki.pl


 


Pozostałe wpisy


Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej wiem, zamknij